Систем за инјектирање гориво

 • Fuel Nozzle

  Млазница за гориво

  Областа на проток на приклучокот за празнење се зголемува како одговор на зголемувањето на притисокот на горивото во влезот, бидејќи притисокот на горивото дејствува против дијафрагмата за да го измести работ далеку од стационарната површина на телото.

 • Delivery Valve

  Вентил за испорака

  Контролен вентил за употреба во систем на двојна или раздвоена сопирачка што има шатл или клип за предупредување подвижен од центрирана позиција во спротивни преведени позиции за напојување на ламбата за предупредување на возачот како одговор на предодредено диференцијал помеѓу одделните испорачани притисоци на флуидот што дејствуваат на тоа.

 • Plunger Element

  Елемент на клипот

  Клипот главно се користи за транспорт на течност во пумпа или компресор.

 • Fuel Pump

  Пумпа за гориво

  Пумпа за гориво при што испораката на горивото до моторот е прекината со помош на магнет.

 • Fuel Injector

  Инјектор за гориво

  Со над 50 години искуство во оваа област, можеме да обезбедиме инјектори за гориво што исполнуваат различни стандарди за да ги задоволат потребите на различните клиенти.