Вентил на заедничката шина 9308-622B

Краток опис: