Вентил на заедничката шина 9308-621C

Краток опис: