Млазница за инјектирање на шини и вентил за испорака